Dobrovolnická služba AKSM

Zaměření

Dobrovolnická služba AKSM je zaměřena na volnočasové aktivity pro děti a mládež, a to ve farnostech římskokatolické církve a v centrech života mládeže jednotlivých diecézí. Činnost dobrovolníka: pravidelná setkání s dětmi nebo se středoškolskou mládeží, výlety, prázdninové tábory, organizování kulturních programů, koncertů, filmových večerů, pomoc s organizací kurzů pro animátory, zajišťování zázemí pro akce probíhající v centru mládeže, doučování slabších dětí.

Kdo může být dobrovolníkem?
- studenti po střední škole nebo VŠ studenti, kteří přeruší na 1 rok studium
- nezaměstnaní mladí lidé,
- mladí pracující, kteří přeruší zaměstnání a věnují rok svého života druhým.

Délka DS: 3-12 měsíců.

Nechceš i Ty věnovat část svého života práci pro druhé?

Další informace

Věk: 18-30 let

Příprava: osmidenní teoretická příprava

Zajištění dobrovolníka: Dobrovolník má hrazeno zdravotní pojištění, ubytování a stravu a dostává malé kapesné.

Na tzv. presynodě v březnu 2018 v Římě, před synodou o mládeži, svolanou papežem Františkem na podzim 2018 se v závěrech objevuje výzva věnovat rok života mezi střední a vysokou školou službě potřebným.

Na rozdíl od západních zemí nebo i Severní Ameriky nejsou naši mladí lidé zvyklí takto plánovat studia a život. V západních zemích je dobrovolnická služba, krátkodobá i dlouhodobá, běžná. I Ty můžeš věnovat několik měsíců nebo rok života druhým! Informační plakát

Napiš nám na  kancelar@aksm.cz  nebo  mladez@cirkev.cz. Podívej se, jak se naše služba vyvíjí v čase.

Průběh dobrovolnické služby rok po roce

2005
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2005

Ve školním roce 2005-2006 pracovali dobrovolníci na třech místech: v Zátoru u Krnova, Jablonné n. Orlicí a v Ústí n. Labem, od září 2006 se dobrovolnická služba z Ústí nad Labem přesunula do Roudnice na Labem.

2007

Pro rok 2007 jsme od Ministerstva vnitra nedostali dotaci na DS, proto jsme byli nuceni od nového školního roku DS výrazně omezit. Od září 2007 tedy pokračovali dobrovolníci jen v Roudnici nad Labem. Odtud byl v létě roku 2008 farář přeložen na jiné místo, kde už pro dobrovolnickou službu nebyly vhodné podmínky.

Od září pak pracoval už jen 1 dobrovolník v Zátoru. Pokračoval tam v aktivitách, které dělali na tomto místě jeho předchůdci. Svoji činnost zde ukončil koncem února 2009. Několik měsíců pak DS stagnovala. Při přípravě dalších dobrovolníků se totiž ukázalo, že z přihlášených někteří nejsou vhodní pro daný typ dobrovolnické služby, jedna zájemkyně se dostala na vysokou školu a od záměru jít na dobrovolnickou službu ustoupila, další se zase ukázala být tak schopnou, že ji obratem zaměstnalo centrum pro mládež.

2009

Od října 2009 nastoupila na půlroční dobrovolnickou službu jedna dobrovolnice v Plzni. Náplní její práce byla péče o děti a mládež v jejich volném čase, konkrétně spolupráce na přípravě akcí pro mládež, víkendové a prázdninové aktivity děti a mládež, dojíždění za jednotlivými společenstvími mladých v diecézi a pomoc v kanceláři diecézního centra pro mládež.

2010

V roce 2010 od září nastoupili dva dobrovolníci na roční dobrovolnickou službu do Nové Hradečné. Volnočasové aktivity pro děti a mládež organizovali zde a v dalších okolních vesnicích.

2011

Od dubna 2011 začala dobrovolnická služba v Arcidiecézním centru pro mládež v Praze – Kunraticích, kde pracovala od dubna jedna dobrovolnice, od podzimu pak dva dobrovolníci.

2012

V průběhu roku 2012 pracovali v ADCM v Praze – Kunraticích 3 dobrovolníci, od září pak nastoupil jeden dobrovolník do občanského sdružení dětí a mládeže Sarkander (místo výkonu dobrovolnické služby byla fara v Rajnochovicích).

2013

DS pokračovala na stejných místech jako v roce 2012, od května do září k nim přibyla fara ve Velké Bystřici, kde pracoval na 5 měsíců jeden dobrovolník.

2014

V Nazaretě v Praze pracují dva dobrovolníci, v centru mládeže Křižovatka v Jizerských horách jeden dobrovolník. Od září začali pracovat tři dobrovolníci v Hati na Hlučínsku.

2015

V roce 2015 pokračovala v DS v ADCM v Praze – Kunraticích jedna dobrovolnice, v září ji nahradil další dobrovolník, jehož bratr již zde na DS působil.

Ke konci prázdnin skončili DS dobrovolníci v Hati. DS zde měla za účel mimo jiné animovat, aktivizovat či vychovat místní mládež, aby po ukončení DS v aktivitách pokračovala. To se opravdu podařilo.

Ve spolku Křižovatka v Příchovicích v Jizerských horách pokračoval v DS v tzv. interdiecézním centru pro mládež jeden dobrovolník, který na DS nastoupil od září 2014. Svoji službu skončil koncem srpna 2015. Dobrovolník se zapojil do práce místního týmu, zajišťujícího programy pro mládež a zázemí při přijetí mladých lidí. Do tohoto centra pro mládež přijíždějí mladí lidé, popř. i děti z celé republiky. Toto zařízení je koncipováno jako nízkoprahové. Od 1. září nastoupil nový dobrovolník. Ten však z osobních důvodů DS po dvou měsících ukončil. DS zde byla zatím přerušena či skončena.

Od října 2015 začala DS na faře ve Velké Bystřici u Olomouce, se kterou zde byla učiněna dobrá zkušenost už v roce 2013. Nastoupil zde dobrovolník, který se nedostal na vysokou školu. Dojíždí z vedlejší vesnice, stará se o aktivity pro děti a mládež, s nimiž má velké zkušenosti ze skautské organizace, jíž je členem.

2016

V roce 2016 pokračovala DS v ADCM v Praze – Kunraticích a ve Velké Bystřici.

2017

V roce 2017 pracovali dobrovolníci na třech místech: v Praze 4 – Kunraticích, v Rajnochovicích a v Příchovicích.

2018

V roce 2018 AKSM znovu získala na 4 roky akreditaci na dlouhodobou DS.

2019

V roce 2019 od září nastoupily 2 dobrovolnice do Jeníkova u Teplic a přilehlých obcí.
Dvě dobrovolnice vyslané AKSM se zde v rámci své roční DS starají o volnočasové aktivity pro děti a mládež z Jeníkova a okolí (Lahošť, Duchcov, Oldřichov). Vzhledem k podmínkám, ve kterých děti žijí, se dobrovolnice nestarají jen o smysluplné využití volného času dětí, ale také s některými píší odpoledne úkoly, doučují je a poskytují jim zázemí, které doma nemají (některým včetně stravy).
Dobrovolnice dále organizují několik turnusů letních táborů či chaloupek a dále týdenní tábory o jarních a několikadenní výjezdy o podzimních prázdninách.

2020

V roce 2020 pokračovaly dobrovolnice ve své práci s dětmi v Jeníkově.

Vlivem pandemie COVID 19 ale na jaře a na podzim nabyla výrazně na významu vzdělávací složka činnosti – doučování dětí. Během pandemie COVID 19 dobrovolnice poskytují pomoc rodinám s dětmi, které potřebují pomoc se vzděláním a kterým chybí elektronika nebo internet (děti chodí na online výuku na faru). Dobrovolnice s nimi dělají úkoly, jsou přítomny i během online výuky a vysvětlují, co děti nestíhají pochytit; komunikují s učiteli (ZŠ J. Pešaty v Duchcově, ZŠ Edisonova v Teplicích, ZŠ Maršovská v Teplicích).

Pokud je dětí více, jezdí dobrovolně vypomáhat s doučováním paní z Teplic s manželem, oba šedesátníci. Všichni zůstávají na oběd i na svačiny, podle potřeby jsou následně přespolní děti i pomocníci z Teplic odvezeni domů farním autem, protože děti mají mnoho učebnic nebo by šly domů pěšky za tmy.

Také o víkendu probíhá doučování, především však kontakt s potřebnými. Kvůli lockdownu na faru docházejí lidé kvůli kontaktu a socializaci (hovor alespoň přes okno, na ulici, po telefonu, za špatného počasí na faře).

Požehnaná práce dobrovolnic snižuje dopad pandemie COVID 19 na děti i dospělé.

S touto prací a doplňováním chybějících vědomostí, znalostí a dovedností počítáme i v průběhu roku 2021, i když už snad doučování nebude muset být tak intenzívní.

2021

Dobrovolnice v Jeníkově pokračovaly ve své službě další rok. Začátek roku byl ve znamení doučování.

Prázdninových chaloupek a táborů se zúčastnilo 69 dětí ze sociálně slabých rodin, jen jedno dítě z normálně funkční rodiny.

Od září pokračuje v dobrovolnické službě Eliška (už třetím rokem), kterou práce s těmito znevýhodněnými dětmi naplňuje. V práci jí pomáhá nová dobrovolnice Lucie.

2022

Dobrovolnice pokračují v doučování – na dětech jsou vidět výsledky – zlepšení ve škole.
Prázdniny už proběhly normálně – dobrovolnice organizovaly chaloupky či tábory, proběhl i týden brigády na faře v Jeníkově, tzv.  Soluňáci.
Po prázdninách už začaly normální aktivity s dětmi jako před COVIDem.
Podrobnosti o dobrovolnické službě, s jakými dětmi dobrovolnice pracují, co s nimi konkrétně dělají apod:  ZDE