21. 3. 2023

Příští studijně-formační kurz pro pracující s mládeží začíná v říjnu 2023

Studijně-formační kurz probíhá třikrát ročně. Kromě systematického vzdělávání a formace v oblasti diecézní pastorace mládeže je příležitostí k růstu, sdílení zkušeností a vzájemnému naslouchání. Jednou ročně se účastníci setkávají ke společným exerciciím.

Kurz je určen kněžím, kaplanům, pracovníkům v diecézních centrech pro mládež a diecézních centrech života mládeže, ale také všem pracujícím s mládeží.