11. 5. 2022

Dubnový Studijně-formační kurz proběhl ve Špindlerově Mlýně

Ve dnech 24.4. – 28.4.2022 proběhl další studijně-formační kurz na Erlebachově chatě v Krkonoších. Tentokrát se vycházelo především z požadavků účastníků, na jaké přednášející a témata cílit.

Na SFK jsme řešili zajímavá témata předávaná formou přednášek a seminářů.

Krize v běžném i v duchovním životě – do této problematiky zúčastněné uvedl Doc. Mgr. David Bouma, Ph.D.

Jak můžeme pomoci mladým, když jsou nejistí, nevěří si, pochybují o sobě, mají konflikty s rodiči, zažívají rozchod rodičů či jiné obtíže života? Na tyto otázky pomohla účastníkům odpovědět Hana Imlaufová, Mgr. seminářem nazvaným Duševní podpora dospívajících a mladých dospělých.

Písmo svaté pro mladé – P. Angelo Scarano vedl motivační workshop, jehož obsahem byla prezentace jednoduchých principů a přístupů při čtení Písma. Zároveň poukázal na základní chyby při četbě Písma a poskytnul „know how“ ohledně nejčastějších problémů.

Petr Kadlec nás provedl osmihodinovým vzdělávacím programem či spíš i výcvikem, který je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP na téma Rizikové chování dětí a mládeže v kyberprostoru, po kterém absolventi získali osvědčení

Je obecně známý výrok Kdo dobře zpívá, 2x se modlí! Hudba a zpěv patří k nejmocnějším uměleckým projevům. Jaké možnosti se nám nabízí k tomu, aby se naše srdce pozdvihovala k Pánu? Kde se můžeme nechat inspirovat, z čeho čerpat pro naši přítomnost? To vše formou semináře Jak se skrze hudbu modlit objasnil Christian M. Pšenička O.Praem.

Dubnového kurzu se zúčastnilo 41 lidí věnujících se práci s mládeží.

V rámci kurzu byl i čas na osobní volno, odpočinek, diskuzní skupinky a v tak krásně přírodě i na procházky a výšlapy. 
Díky vyváženosti a kvalitní náplni byla zpětná vazba velmi pozitivní a věříme, že si účastníci odvezli do své každodenní práce cenné informace i povzbuzení.