Akce pro mládež

Z historie celostátních setkání

Celostátní setkání mládeže (CSM) probíhá v duchu světových dní mládeže a v České republice se koná přibližně jednou za 5 let. Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství mladých lidí.

CSM připravuje Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských sdružení mládeže, z. s. ve spolupráci s diecézními centry pro mládež jednotlivých diecézí.

Během setkání si mladí mohou z programu vybrat pestrou a bohatou nabídku, ve které si každý účastník bude moci najít to své: osobní setkání s biskupy, přednášky a kulturní program s koncerty a divadlem, workshopy a tvořivé dílny, sportovní vyžití, čas pro setkání s přáteli, výlety a odpočinek…

Světové dny mládeže

V rámci slavnostního ukončení Svatého roku vykoupení pozval Jan Pavel II. mladé lidi na Květnou neděli 15. dubna 1984 do Říma. Během tohoto mezinárodního setkání mládeže mladým lidem svěřil kříž. Biblickým tématem setkání byl úryvek z Matoušova evangelia "Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech!" (Mt 21,9).

Následující rok využil papež skutečnosti, že OSN vyhlásila rok 1985 Rokem mládeže, a pozval mládež opět do Říma na Květnou neděli 31. března 1985, kdy mladým lidem celého světa adresoval apoštolský list. Duchovním mottem tohoto setkání bylo "Buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje." (1 Petr 3,15).

Na konci roku 20. prosince 1985 pak Jan Pavel II. založil tradici Světového dne mládeže (SDM). Následně neustále vybízel biskupy, aby se na Květnou neděli scházeli s mladými lidmi své diecéze, a tak prožívali diecézní oslavy SDM. Jednou za dva až tři roky roky inicioval Světové dny mládeže na mezinárodní úrovni, kterých se vždy účastnil, přičemž se postupně ujal zvyk střídavého uspořádání setkání v Evropě a mimo Evropu.

Poselství papeže ke všem SDM ke stažení zde.

Z historie celostátních setkání animátorů

Celostátní setkání animátorů (dále jen CSA) pořádá Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských spolků mládeže z. s. ve spolupráci s Diecézními centry pro mládež.

Do přípravy a realizace setkání je zapojeno několik desítek dobrovolníků z řad zkušených animátorů a pracovníků s mládeží. 

Setkání je určeno účastníkům animátorských kurzů, mladým lidem, kteří jsou aktivní ve farnostech, společenství, hnutích, řeholí, těm, kteří se aktivními chtějí stát. Očekávaná účast je 500 - 600 mladých lidí ve věku 16 - 25 let

O setkání

Smyslem akce je pomoci mladým lidem, kteří ve farnostech, školách, zařízeních pro volnočasové aktivity apod. pracují s dětmi a mládeží nebo se na tuto službu připravují. Týdenní program je zaměřen na rozvoj osobnosti a posílení komunikativních, sociálních a pracovních kompetencí. Program nabízí vzdělávací aktivity od hledání odpovědí na otázky duchovního života až po metodiku práce s dětmi a mládeží.

Slovo ANIMÁTOR označuje toho, kdo oživuje, oduševňuje (z latinskéh oslova anima - duše). Tímto termínem se v církvi označují mladí lidé, převážně z řad studentů, kteří se rozhodli věnovat svůj volný čas působení v křesťanských skupinách, oddílech a společenstvích dětí, mládeže i dospělých. Víme totiž z praxe, že nejlepším prostředkem působení na mládež je formování prostřednictvím jejich vrstevníků.

Konference o mládeži

Konference o mládeži má již od roku 1995 své pevné místo v pastoraci mládeže v katolické církvi České republiky. Z iniciace arcibiskupa Jana Graubnera začala Sekce pro mládež připravovat toto setkání.

Konference o mládeži se zprvu konala jednou za rok. Umožňuje, aby se sešli na pracovním a přátelském setkání všichni ti, kteří se různým způsobem - podle svého charismatu - účastní v poslání církve zvěstovat evangelium mladým generacím. Zváni jsou zástupci diecézních center pro mládež, diecézních center života mládeže, řeholí, hnutí, komunit, církevních škol, zástupci vysokoškolské pastorace a pastorace povolání i některých spolků. A ani dalším zájemcům není konference uzavřena.

Konference není jen místem setkání a modlitby, ale dává také možnost překonávat některá nedorozumění prostřednictvím vzájemného poznávání a navázání přátelských kontaktů.

Cílem konference je společné hledání cest. Program je vždy zaměřen na konkrétní témata a na vzájemnou diskuzi. Otevírá se tak možnost spolupráce. Jde o hlubší reflexi služby a o úvahy, které by měli být pro naši práci inspirací.

Konferenci připravuje vždy přípravná skupina a zaštiťuje ji Sekce pro mládež ČBK.

Celostátní fóra mládeže

Z podnětu delegáta ČBK na Světovém fóru mládeže v Paříži vznikla tradice konání celostátních fór mládeže (dále CFM) v ČR. Prozatím byla CFM vždy prožívána jako součást Celostátních setkání mládeže a časově je vždy o několik měsíců předcházela. Proto je i hostila města, ve kterých se později konalo velké setkání mládeže

CFM jsou diskuzní setkání zástupců mladých věřících s biskupy. Mladí delegáti jsou ve věku od 18 - 30 let, reprezentují co nejširší spektrum života církve. Zastupují jak práci na úrovni diecézí, vikariátů, farností, tak i mnoho dalších iniciativ pro mládež pod vedením hnutí, řeholí, komunit, spolků a vysokoškolské pastorace. Účastníky jsou také biskupové, kteří přicházejí mladým naslouchat a  rozmlouvat s nimi. Jako pozorovatelé jsou zváni  ti, kteří mají v církvi na jakémkoliv místě zodpovědnost za pastoraci mladých lidí nebo jsou odborníky v této oblasti pastorace.

5. celostátní fórum mládeže
datum: 23. - 26. 2. 2017, Olomouc
100 delegátů
podněty a závěry: ke stažení

4. celostátní fórum mládeže
datum: 23. - 26. 2012, Žďár nad Sázavou
85 delegátů
podněty a závěry: ke stažení
inspirace pro mládež: ke stažení

3. národní fórum mládeže
datum: 10. - 13. 5. 2007, Tábor
55 delegátů

2. celostátní fórum mládeže
datum: 18. - 21. 4. 2002, Žďár nad Sázavou
108 delegátů

1. fórum mládeže ČR
datum: 13. - 16. 5. 1999, Svatá Hora u Příbrami
80 delegátů

CSA Kroměříž 2024

XXIII. Konference o mládeži online

CSM Hradec Králové 2022

SDM Lisabon 2023

CSA Chotěboř 2019

XXII. Konference o mládeži

SDM Panama 2019

XXI. Konference o mládeži

CSM Olomouc 2017

SDM Krakow 2016

Témata dalších Konferencí o mládeži

CSA Třešť 2014

SDM Rio de Janeiro 2013

CSM Žďár nad Sázavou 2012

SDM Madrid 2011

CSA Kroměříž 2010

Activ8 Velehrad 2008

SDM Sydney 2008

CSM Tábor – Klokoty 2007

CSA Litomyšl 2006

SDM Kolín 2005

CSA Třešť 2003

CSM Žďár nad Sázavou 2002

SDM Toronto 2002

SDM Řím 2000

CSM Svatá Hora 1999

MSA Světlá nad Sázavou 1998

SDM Paříž 1997

MSA Rychnov nad Kněžnou 1996

MSA Bláhové u Bratislavy 1995

SDM Manila 1995

CSM Velehrad 1993

SDM Denver 1993

MSA Częstochowa, Olsztyn 1992

SDM Czenstochova 1991

SDM Santiago de Compostella 1989

SDM Buenos Aires 1987

SDM Řím 1986