O nás

Vznik

Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s. (dále jen AKSM) vznikla 29. prosince 1997. Jde o dobrovolné seskupení spolků dětí a mládeže, které ve své činnosti zohledňují křesťanské principy a zásady.

V současnosti jsou členy asociace spolky

Členské spolky AKSM působí ve všech krajích ČR a mají v roce 2020 celkem 6 173 členy. AKSM je zakládajícím členem České rady dětí a mládeže.

Jaké je naše zaměření?

Zaměření

Samotná AKSM se zaměřuje na organizaci velkých - celostátních a světových - setkání mládeže, která připravuje ve spolupráci se všemi svými členskými spolky a Sekcí pro mládež České biskupské konference, dále na vzdělávání vedoucích, animátorů a dobrovolníků.

AKSM je držitelem akreditace MŠMT ke školení hlavních vedoucích dětských táborů a akreditace MVČR vysílající organizaci v oblasti dlouhodobé dobrovolnické služby.

Jaký je charakter činnosti naší asociace?

Činnost

Charakter činnosti jednotlivých členů asociace se různí, je však zaměřen většinou na neorganizovanou mládež, se snahou o účelné a společensky žádoucí využití volného času, na výchovu a formaci dobrovolných spolupracovníků - animátorů a na vysílání dobrovolníků, ochotných věnovat rok svého života dobrovolnické službě v oblasti volného času dětí a mládeže.

AKSM ve spolupráci se Sekcí pro mládež České biskupské konference pořádá několik studijních týdnů pro mladé pracovníky s dětmi a mládeží, tzv. Studijně-formační kurs, kde probíhají různé přednášky a semináře na témata týkající se výchovy dětí a mládeže. Projekt je zaměřen na formaci mladých tak, aby nebyli pouze dobrými organizátory či vedoucími, ale především skutečnými osobnostmi.