Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.

Jde o dobrovolné seskupení spolků dětí a mládeže,
které ve své činnosti zohledňují křesťanské principy a zásady.

Zaměření

  • AKSM se zaměřuje na:
  • organizaci velkých - celostátních a světových setkání mládeže, která připravuje ve spolupráci se všemi svými členskými spolky a Sekcí pro mládež České biskupské konference,

  • vzdělávání vedoucích, animátorů a dobrovolníků.
  • AKSM je držitelem:
  • akreditace MŠMT ke školení hlavních vedoucích dětských táborů,
    akreditace MVČR vysílající organizaci v oblasti dlouhodobé dobrovolnické služby.

CSM Hradec Králové 2022

SDM Lisabon 2023

CSM Olomouc 2017

SDM Panama 2019

CSA Chotěboř 2019

Všechny akce pro mládež

Podporují nás

Vzdělávání zaměstnanců NNO sdružených v zastřešujících organizacích
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010818
Realizace: od 1.7.2019 do 30.6.2022
Cíl projektu: Cílem projektu bude vzdělávání osob z AKSM v oblasti obecného IT a manažerských a měkkých dovednostech tak, aby si zvýšili své dosavadní schopnosti a dovednosti v těchto oblastech. Celkem se do projektu zapojí 40 osob, z čehož bude 24 účastníků s bagatelní podporou 40 hodin a 3 účastníci starší 55 let.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.

Adresa
Thákurova 676/3
Praha 6-Dejvice
160 00
Zde nás najdete
67775861
E-mail
kancelar@aksm.cz
Telefonní číslo
+420 220 181 739
+420 731 625 720
Číslo účtu
ID datové schránky
sntuynw