Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.

Jde o dobrovolné seskupení spolků dětí a mládeže,
které ve své činnosti zohledňují křesťanské principy a zásady.

Zaměření

  • AKSM se zaměřuje na:
  • organizaci velkých - celostátních a světových setkání mládeže, která připravuje ve spolupráci se všemi svými členskými spolky a Sekcí pro mládež České biskupské konference,

  • vzdělávání vedoucích, animátorů a dobrovolníků.
  • AKSM je držitelem:
  • akreditace MŠMT ke školení hlavních vedoucích dětských táborů,
    akreditace MVČR vysílající organizaci v oblasti dlouhodobé dobrovolnické služby.

Jak fungujeme?

Aktuality

CSM Hradec Králové 2022

SDM Lisabon 2023

CSM Olomouc 2017

SDM Panama 2019

CSA Chotěboř 2019

Všechny akce pro mládež

Podporují nás

Vzdělávání zaměstnanců NNO sdružených v zastřešujících organizacích
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010818
Realizace: od 1.7.2019 do 30.6.2022
Cíl projektu: Cílem projektu bude vzdělávání osob z AKSM v oblasti obecného IT a manažerských a měkkých dovednostech tak, aby si zvýšili své dosavadní schopnosti a dovednosti v těchto oblastech. Celkem se do projektu zapojí 40 osob, z čehož bude 24 účastníků s bagatelní podporou 40 hodin a 3 účastníci starší 55 let.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.

Adresa
Thákurova 676/3
Praha 6-Dejvice
160 00
Zde nás najdete
67775861
E-mail
kancelar@aksm.cz
Telefonní číslo
+420 220 181 739
+420 731 625 720
Číslo účtu
Hlavní účet

Účet pro dary

Účet na účastnické příspěvky
ID datové schránky
sntuynw