18. 3. 2024

Již brzy začne přihlašování na CSA!

Konečně je známé datum, od kterého bude možné se přihlašovat na Celostátní setkání animátorů.

A to sice od 2. dubna do 31. června 2024 na webu www.csa.aksm.cz, kde jsou postupně zveřejňovány důležité informace i program.

Sledujte vše na našem facebookovém profilu a na našich stránkách.

Zároveň byly schváleny ceny za pobyt na setkání. Ty budou různé- nejlevnější budou pro toho, kdo se přihlásí co nejdříve. Celková cena za akci je vyšší, ale díky grantu MŠMT nemusí účastníci hradit plnou cenu. Navíc ještě každému účastníkovi přispívají biskupové jednotlivých diecézí částkou (od 500,- do 2000,-), která je někdy i více než dvoutřetinová, pokud se účastník přihlásí včas.

Cena

  • 2900,-    přihlášení do  31. 5. 2024
  • 3400,-    přihlášení do  30. 6. 2024
  • 4400,-    přihlášení do  31. 7. 2024

Nově bude mladé provázet pobytem mobilní aplikace, na které bude stále dostupný program, důležité informace a aktuality. Zároveň se pomocí aplikace budou všichni přihlašovat na přednášky a diskuze. Těch bude opravdu požehnaně, program je bohatý a každý si jistě najde nějaké téma, ve kterém načerpá jak u životadárných vod. Tematický citát ze Žalmu 23 je proto velice výstižný- zní totiž „K vodám“ (Ž 23,2). Proto zveme všechny mladé, kteří již jsou animátory ve farnostech, nebo by se jimi rádi stali, touží načerpat u Božích vod a jít rozdávat a dělit se o živou vodu s každým, koho potkají. Přijeďte, místa a vody je dost!