22. 2. 2024

Zasedání rady AKSM

Ve čtvrtek 15. 2. 2024 proběhlo na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži další zasedání rady AKSM a Sekce pro mládež ČBK. K nahlédnutí je zpráva ze zasedání. Volil se nový předseda AKSM, protože předseda Ing. František Klein z osobních a rodinných důvodů odstoupil. Zvolena byla nová předsedkyně Bc. Anna Šváchová. Dále byl Ing. Marií Světničkovou představen výsledek hospodaření AKSM za rok 2023, který skončil v zisku. Poté Mgr. Rafal Kaca informoval o změně českobudějovického spolku MOST, ze kterého se výlučně pro práci s mládeží vyčlenil nový spolek Ktiš pro mladé, z. s. Hodnotily se i návrhy jednotlivých organizátorů na zlepšení organizace dalších Světových dnů mládeže 2027 v Soulu, vycházející ze zpětné vazby Světových dnů mládeže v Lisabonu.

Hlavním tématem zasedání bylo Celostátní setkání animátorů, které se uskuteční v létě právě v Arcibiskupském gymnáziu, proto zasedání probíhalo na tomto místě. Členům byly přestaveny prostory celého gymnázia a jednotlivé spolky plánovaly organizaci svěřených úkolů, jednaly o způsobu práce a nastavení kompetencí, dále o přípravných týmech, duchovní podpoře přípravných týmů a konkrétních místech pro realizaci setkání.

Závěrem ThLic. Prokop Brož, Th. D. představil inspirativní výstup Synody pro mladé z královéhradecké diecéze a následovala diskuze ve skupinkách o možnostech uspořádání synodálních setkání v ostatních diecézích.

Setkání bylo zakončeno společnou mší svatou v chrámu sv. Mořice, kde v létě také bude probíhat část programu CSA.