26. 4. 2024

Studijně formační kurz v Krkonoších

V dubnu jsme prožili aprílové SFK v Krkonoších. Zatímco v Praze už jsme měli pomalu léto, ve Špindlerově mlýně padal sníh a dali se stavět i sněhuláci. Účastníci Studijně formačního kurzu proto z přednáškové místnosti mohli sledovat padající sníh a zaposlouchat se s kávou v ruce do několika zajímavých přednášek, které jsme pro ně připravili.

Sekce pro mládež ČBK uspořádala ve dnech 12. – 17. dubna 2024 v Erlebachově boudě další běh tohoto oblíbeného kurzu. První dva dny probíhaly paralelně vždy dvě přednášky. Jedna byla pro animátory a druhá byla určena pro kaplany, kteří se věnují zejména mládeži.

První den začal písničkář Pavel Helan s přednáškou Proč mladí poslouchají hip-hop. Program byl hodně interaktivní, účastníci mimo jiné sami tvořili básně a navzájem si je přednášeli. Večer pak Pavel Helan zazpíval na koncertě, který si pro všechny připravil.

Paní Mgr. Jitka Schlichtsová měla pro obě skupiny přednášky na téma Sekty a nová náboženská hnutí. Pomohla účastníkům se zorientovat v pestrosti současného duchovního života v Česku, pochopit psychologické důvody členství v různých sektách a informovat je o nebezpečích, která přinášejí. Následovala diskuze, jak nejlépe komunikovat s lidmi, kteří se dostanou do vlivu sekt a jak jim co nejefektivněji podat pomocnou ruku. Pozornost byla věnována také vhodnému přístupu k prevenci negativních dopadů.

O cestě vnitřního uzdravení mluvila následující den Mgr. Dominika Petra Konečná, PhLic., klinická psycholožka, která mnoho let doprovází mladé na cestě vnitřního uzdravení a prohloubení vztahu s Bohem. Účastníkům vysvětlovala, jak lépe porozumět psychickým těžkostem mladých lidí a jak jim být reálnou pomocí na cestě emočního, psychického a vztahového dozrávání. Seznámila je s nejčastějšími psychickými problémy dnešních mladých lidí, s jejich kořeny, emoční regulací, traumatickým prožíváním, nejistotou v pohlavní identifikaci a uváděla je do zdravých zásad v doprovázení.

Mladí manželé Zahradníkovi z vikariátu Rychnov nad Kněžnou se s kaplany podělili o své několikaleté zkušenosti s funkcí vikariátního zástupce pro mládež. Nastínili, proč je dobré mít k ruce pomocníky z řad mladých lidí, jak takového zástupce vybrat a jak může vypadat vzájemná spolupráce. Vyprávěli o praktické přípravě setkání mládeže ve vikariátu a navrhli různé tipy a inspiraci pro práci s mládeží.

Ve středu byl celý den zaměřený na interaktivní přednášku sociálního pedagoga a lektora organizace ABATOP Mgr. Vladimíra Váchy s názvem Rizikové chování dětí a mládeže v kyberprostoru. Mladí byli seznámeni s pojmy jako je kybergrooming či sexting. Dozvěděli se, jaká rizika hrozí dětem v prostředí sociálních sítí, co je to například netolismus a jak se pozná, že je někdo závislý na internetu či mobilu, nebo jaké mohou být projevy kyberšikany a jak se jí bránit.

Na čtvrteční dopoledne si kněz Petr Káňa připravil přednášku na téma Specifika slavení liturgie s mladými. Vyprávěl o kráse liturgie, vysvětloval, jak dobře prožít mši svatou, jak vhodně animovat modlitby a liturgii. Součástí programu byly i ukázky zapojení do animace.

Každý den probíhaly společné ranní chvály a mše svatá, jeden večer byla i adorace s modlitbami chval. Během kurzu na Erlebachovu boudu zavítal i nový litoměřických biskup Mons. Stanislav Přibyl, který celebroval mši svatou a večer s ním byla beseda, během které ho mohli mladí účastníci lépe poznat a popovídat si s ním. Díky veliké vstřícnosti a dobrotě majitelů hotelu, si všichni mohli odpočinout i v rozsáhlém wellness a zrelaxovat tak nejen duši, ale i tělo. Někteří si udělali i pěší výlet na Sněžku, kde pozorovali východ slunce. Poslední večer pak proběhlo vzájemné sdílení zkušeností s životem na DCM a DCŽM, mladí se vzájemně inspirovali, radili si a podpořili se ve své službě.

Celý kurz se všem moc líbil. Další běh se uskuteční 13. – 17. října na Hoře Matky Boží v Králíkách.