1. 12. 2023

Celostátní setkání animátorů 2024

Zveme všechny aktivní mladé na Celostátní setkání animátorů (CSA), které proběhne od 12. do 17. srpna 2024 v Kroměříži. Cílem setkání je vzdělávání a formace animátorů.

CSA se koná jednou za 5 let a je pro všechny mladé lidi od 16 let, kteří jsou aktivní ve farnostech nebo společenstvích, i pro ty, kteří by se v nich chtěli aktivně zapojit. Také je určeno všem účastníkům a absolventům animátorských kurzů, kteří se touží více vzdělávat a rozvíjet ve službě.

CSA v Kroměříži se chce zvláště zaměřit na sebepoznání, rozvoj dovedností, slavení a službu. Velmi důležitý je také prostor pro kladení otázek, diskusi a vzájemné sdílení zkušeností.

Bližší podrobnosti najdete na webu: https://csa.aksm.cz/

A/ DCM potvrzuje přihlášku každého účastníka a podle potřeby vás může poprosit o vaše doporučení účastníka setkání.

Plakáty a pozvánky máte jako přílohu ACE /dostanete prostřednictvím děkanů/vikářů/ A/DCM.

Elektronický plakát najdete zde: https://drive.google.com/file/d/1G7wXGg9XRNhzttXZ1OgnATKl_xSqwKCx/view?usp=sharing