1. 3. 2022

MODLEME SE ZA UKRAJINU!

Připojujeme se k výzvě papeže Františka i českých a moravských biskupů: modleme se v této závažné situaci za Ukrajinu.
S napětím nebo postupně i s úzkostí sledujeme vývoj situace na Ukrajině. Rádi bychom nějak konkrétně pomohli. K tomu slouží různé finanční sbírky ať už Charity ČR, ostravsko-opavské Charity, která už mnoho let pomáhá právě na Ukrajině, nebo Člověka v tísni či dalších. Pokud někdo udělá materiální sbírku, je překvapen, jaké množství potřebných věcí se rychle nasbírá.
Pro nás křesťany je ale důležité zapojení nejen takzvanou almužnou (darem), ale i modlitbou a postem. Je-li kolem nás většina lidí nevěřících, tím více vystupuje do popředí naléhavá potřeba, abychom se my křesťané modlili a obětovali. Jen modlitba dokáže změnit srce a „zasahovat v sám střed dění“ (cit. Jan Zahradníček).
Proto vás prosím: nejen na Popeleční středu, kterou papež František vyhlásil dnem postu a modliteb za mír na Ukrajinu, ale v průběhu celé postní doby se více, úpěnlivěji a s důvěrou modleme, něco obětujme nebo se postěme na tento úmysl. Půst není jen si něco odepřít, ale třeba trpělivě snášet nepříjemné věci.
A k tomu postu a modlitbě očistěme svá srdce dobrou upřímnou svátostí smíření. Bůh slyší modlitbu čistého srdce.
Ať se Panna Maria, Králova míru, Matka Ukrajinců i Rusů za ně přimlouvá, ať její děti žijí opět v míru.

Majka Světničková a František Klein

Výzva papeže Františka:

„Vyzývám všechny, aby z příští středy 2. března, Popeleční středy, učinili Den půstu za mír. Povzbuzuji k tomu zejména věřící, aby se v onen den intenzivně věnovali modlitbě a postili se. Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím.“

Modleme se, jak nás vyzvali již naši biskupové:
Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou; požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.