21. 4. 2023

Studijně-formační kurz pro pracovníky s mládeží navštívil i apoštolský nuncius Okolo

Sekce pro mládež České biskupské konference pořádala 16.– 20. dubna ve Špindlerově mlýně další část studijně-formačního kurzu pro ty, kteří v církvi pracují s dětmi a mládeží. Paralelně zde proběhlo také setkání kaplanů pro mládež. Do Krkonoš za nimi zavítal také apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo a českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád.

Jarní setkání studijně-formačního kurzu bylo určeno jak pro pracovníky diecézních center mládeže, tak i pro kaplany pro mládež z celé České republiky. Přednášky probíhaly paralelně pro obě skupiny, některé části programu strávili účastníci společně.

“Společné přemýšlení a modlitba jsou zkušeností prvotní církve a po jejím vzoru jsme se snažili hledat to, co máme v naší službě dělat. Přemýšleli jsme nad evangelizačními cestami mezi mladými, sdíleli jsme zkušenosti s přípravami na biřmování. Zajímavé bylo si vyzkoušet a více poznat Kurzy Alfa pro mládež. Kromě odpočinku v krásném prostředí si myslím každý odnáší inspiraci a povzbuzení do další služby mladým. A o to přece jde.” říká ředitel Sekce pro mládež ČBK P. Roman Kubín, který účastníky setkání provedl historií Světových dnů mládeže a seznámí s přípravami na ty letošní, které se uskuteční v Lisabonu od 1. do 6. srpna 2023.

O evangelizaci mezi mladými přednášel P. Josef Prokeš, o hledání identity v dnešním světe P. Prokop Brož. Nové podněty k přípravě biřmovanců přinesly přednášky P. Rafał Kaci a P. Jiřího Pospíšila nebo workshop Veroniky Filipové a Tomáše Kabelky o Kurzech Alfa či přednáška Hany Imlaufové o budování zdravé sebedůvěry u mládeže.

“Přednášky byly inspirativní a v některých momentech možná vzbudily více otázek než odpovědí, a myslím, že je to dobře. V hledání odpovědí jsme pokračovali diskuzemi v menších skupinách. Důležitou součástí kurzu byly také společné modlitby a slavení mše svaté. Jsme rádi, že pondělní mši svatou s námi slavil apoštolský nuncius v ČR Jude Thaddeus Okolo. Zajímavá s ním byla i následná diskuze, která se týkala evangelizace a práci apoštolské nunciatury,” dodal Roman Kubín.

O prevenci sexuálního zneužívání a ochraně nezletilých v církvi přednášela jak pro pracovníky center tak i pro kaplany mládeže vedoucí tiskového střediska ČBK Monika Klimentová, která v této oblasti také realizuje několik projektů za ČBK. Mladí následně debatovali o tom, jak mohou oni pomoci v církvi zajistit bezpečné prostředí pro nezletilé a zranitelné. Pro většinu zúčastněných to nebylo poprvé, co se s tímto tématem setkali. Mládež přijel podpořit i předseda Rady pro pastoraci mládeže při ČBK, pomocný biskup českobudějovický Pavel Posád, který v úterý celebroval ranní mši svatou s modlitbou chval.

Studijně-formační kurz probíhá třikrát ročně. Kromě systematického vzdělávání a formace v oblasti diecézní pastorace mládeže je příležitostí k růstu, sdílení zkušeností a vzájemnému naslouchání. Kurz je určen kněžím, kaplanům, pracovníkům v diecézních centrech pro mládež a diecézních centrech života mládeže, ale také všem pracujícím s mládeží.

Následující studijně-formační kurz začíná v říjnu 2023.